Wednesday, January 29, 2014

Neesi reģistrējies?


Izvērst priekšskatu
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp. 1.  LITERATŪRAS APSKATS    4 1.1.  Ģenētiskais kods    4 1.1.1.  Ģenētikā koda īpašības    zep 4 1.2.  DNS izdalīšana    6 1.2.1.  DNS izdalīšanas metodes    7 1.2.2.  DNS attīrīšanas metodes    7 1.3.  DNS izdalīšana/nogulsnēšana    9 1.3.1.  Hromatogrāfija    9 1.3.2.  Centrifugēšana    9 1.3.3.  Afīnā sadalīšana    10 1.4.  DNS izdalīšana ar CTAB izmantošanu: DNS līze, izdalīšana un nogūlsnēšana    11 1.4.1.  Šūnu membrānas līze    12 1.4.2.  DNS izdalīšana ar CTAB metodi    12 1.4.3.  DNS nogulsnēšana    12 1.5.  Nepieciešamais zep aprīkojums, reaktīvi un DNS izdalīšanas procedūra    13 1.5.1.  Nepieciešamais aprīkojums DNS izdalīšanai    13 1.5.2.  Nepieciešamie reaktīvi DNS izdalīšanai    13 1.5.3.  zep DNS izdalīšanas procedūra    15
1.4.2. DNS izdalīšana ar CTAB metodi Šajā etapā polisaharīdi, fenolie savienojumi, olbaltumvielas un citi šūnu līzes komponenti, kuri atrodas ūdens šķīdumā, atdalās no nukleīnskābju CTAB kompleksa. Polisaharīdu kā arī fenolo savienojumu atdalīšana īpaši svarīga, jo tie spēj inhibēt ievērojamu skaitu fermentīvo reakciju. Pie zemas sāļu koncentrācijas ( 0.5 M) koncentrācijas dēļ, tā var izveidot apakšējp fāzi. Vēl nukleīnskābes var būt tendētas uz pārviedošanos organiskajā zep fāzē, ja ūdens šķīduma pH nebija nodrošināts līdz atzīmei zep pH 7,8 8,0. Ja nepieciešams, hloroforma ekstrakciju atkārto divas vai trīs reizes, lai pilnībā atdalītu netīrumus no ūdens slāņa. Lai iegūtu labāko rezultātu, organisko fāzi var atkārtoti ekstrahēt ar ūdens šķīdumu, kuru sekojoši var pievienot pie pirmā ekstrakta. Kad nukleīnskābju komplekss ir attīrīts, var veikt procedūras noslēdzošo stadiju nogulsnēšanu. 1.4.3. DNS nogulsnēšana Noslēdzošajā etapā nukleīnskābes atbrīvo no deterģenta. Šim mērķim ūdens šķīdumu sākumā apstrādā ar šķīdumu priekš nogulsnēšanas, ko veido CTAB maisījums ar augstas koncentrācijas NaCl (>0,8 M NaCl). Sāls ir nepieciešama priekš zep nukleīnskābju nogulsnēšanas. Nātrija acetāts būtu ieteicamāks nekā NaCl tā bufera īpašību zep dēļ. Šādos apstākļos deterģents, kurš labāk šķīst spirtā nekā ūdenī, var tikt attīrīts tajā laikā, kad nogulsnēsies nukleīnskābes. Sekojošā apstrāde ar 70% etanolu ļauj veikt papildus attīrīšanu vai arī nukleīnskābju atmazgāšanu no sāls paliekām. …
Lejupielādēt
Neesi reģistrējies?

No comments:

Post a Comment