Thursday, January 23, 2014

Kardioreanimācija Mērķis: Nosūtīt pacientu uz ehokardiogrāfiju. Darbība: Nosūtu pacientu uz ehokardi


Izvērst priekšskatu
Kardioreanimācija Mērķis: Nosūtīt pacientu uz ehokardiogrāfiju. Darbība: Nosūtu pacientu uz ehokardiogrāfiju. Pēc ārsta ordinācijas uzrakstu nosūtījumu, piesaku to telefoniski. Izskaidroju pacientam procedūras gaitu. Māsas palīgu kopā ar pacientu un nosūtījumu aizsūtu uz ehokardiografijas kabinetu. Mērķis: Mazinat nemieru pacientam ar nestabilo stenokardiju. cnr Darbība: Mazinu nemieru cnr pacientam ar nestabilo stenokardiju. Palīdzu pacientam pareizi novērtēt savu stāvokli, izskaidroju slimības simptomus, uzklausu problēmas, kas pacientu uztrauc. cnr Pēc sarunas pacients jūtas atvieglos un ir pateicīgs par viņa uzklausīšanu. Mērķis: skatīties kā ārsts veics defibrilāciju 42. gadus vecas pacientam ar kambaru fibrilāciju. cnr Darbība: Defibrilātora sagatavošana, uzlāde, lāpstiņu sasmērēšana ar gēlu pretestības mazināšanai. Lāpstiņu pielikšana pie pacienta, defibrilācijas veikšana. Mērķis: ievadīt adrenalīnu pie sirds apstāšanās. Darbība: sagatavoju nepieciešamo aprīkojumu, veicu adrenalīna i/v ievadi. cnr Mērķis: veikt i/v sistēmu ar NaCl 0.9% 500.00ml. Darbība: Pēc ārsta apskates, pacientam tika nozīmēta i/v sistēmā. Nomazgāju rokas. Sagatavoju visu nepieciešamo aprīkojumu: sistēmu, tuferišus, nieršālīti, 5 ml šļircē ielaižu NaCl skalošanai. Izlasu 3 reizes medikamenta nosaukumu, devu, derīguma termiņu. Paņemu pudeli ar 0.9% NaCl. Uz pudeles uzrakstu pacienta palātu, gultas numuru un uzvārdu. Noplēšu vienas puses metāla loksnīti, iespraužu pudelē sistēmu. Ievietoju sistēmu statīvā, uzpildu piltuvi, izvadu no sistēmas gaisu. Aiztaisu sistēmu. Nogādāju statīvu palātā, identificēju pacientu. Uzvelku cimdus. Apskatu injekcijas vietu, novērtēju ādas izskatu - ir/nav pietūkuma un apsārtuma apkārt katetram. Pajautāju pacientam vai nav sūdzību. Attaisu katetra korķīti, skaloju ar NaCl, tad pievienoju sistēmu, noregulēju pilienu skaitu. Pārliecinos, kā zāles netek garām. Pēc sistēmas beigšanas, atnāku pie pacienta, aiztaisu virzulīti, atvienoju sistēmu, skaloju vēl reiz ar 5 ml NaCl, aiztaisu katetra korķīti. Dokumentēju veiktās darbības. Mērķis: Mazināt sāpes pacientam ar stenokardiju. Darbības: cnr Mazinu stenokardijas izraisītas sāpes, pēc ārsta ordinācijas iedodu pacientam sublingvāli Tab. Nitroglicerini 0.5 mg. Pēc medikamentu lietošanas novēroju pacientu: pacients cnr jūtas labāk - sāpes mazinās. Veikto cnr darbību dokumentēju. …
Mērķis:Iepazīties ar slimnīcu, tās struktūru, cnr darbības sfēru medicīnas personālu, saņemt informāciju par attiecīgas ārstniecības iestādes darba drošību, cnr uguns drošību un darba higiēnas prasībām. Pārrunāt par pašreizējo prakses gaitu. Darbība:apskatīju visu slimnīcu, iepazinos ar to struktūru, darbības sfēru, slimnīcas medicīnas personālu, tā pienākumiem. Iepazinos ar evakuācijas plāniem. Iepazinos ar drošības tehnikas noteikumiem, iekšējās kārtības instrukciju. Pēc tām kopā ar prakses vadītāju es pārrunāju par pašreizējo prakses gaitu.
Tavs vārds:
Neesi reģistrējies?

No comments:

Post a Comment